Arapi zajme Srbiji milijardu dolara

17.10.2016 13:13
slika

Srbija će dobiti zajam od Fonda za razvoj Abu Dabija (ADFD) ekvivalentan iznosu od 3,673 milijarde UAE dirhama (približno milijardu dolara) za finansijsku podršku budžetu.

Prema Ugovoru o zajmu, koji su 4. oktobra u Beogradu potpisali Vlada Srbije i ADFD, rok dospeća je 10 godina, sa grejs periodom od pet godina i petogodišnjim rokom otplate, po kamatnoj stopi od 2,25 odsto  godišnje na povučeni deo glavnice. Skupštini Srbije je dostavljen na hitno usvajanje Predlog zakona o potvrđivanju ovog Ugovora o zajmu.

Ugovorom je precizirano da će se zajam koristiti u pet tranši do iznosa koji neće prelaziti 734,6 miliona dirhama (oko 200 miliona dolara ), pri čemu će vremenski period između povlačenja tranši biti najmanje šest meseci. Krajnji rok za povlačenje sredstava je 31. decembar 2021. godine, uz mogućnost njegovog produžetka, piše u Predlogu zakona o potrvrđivanju Ugovora o zajmu, čiji je sadržaj objavljen na internet stranici Narodne Skupštine Srbije.

Prva rata otplate glavnice dospeva 5. oktobra 2021. godine, a poslednja 5. aprila 2026. godine. Zajam će se otplaćivati polugodišnje, 5. aprila i 5. oktobra svake godine.

U obrazloženju razloga za donošenje ovog Zakona, navodi se da je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu predviđeno direktno zaduživanje Republike u iznosu do dve milijarde dolara kod Vlade Emirata Abu Dabi.

“S obzirom na napore koje Vlada ulaže za očuvanje stabilnosti sistema javnih finansija i sprovođenje budžeta prema usvojenom planu u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti, kreditna podrška Fonda doprineće ublažavanju nepovoljnih uticaja na fiskalnu poziciju, ekonomsku i finansijsku stabilnost Republike Srbije”, piše u obrazloženju.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.