Omča stegnuta oko vrata svakom obvezniku

30.01.2015 15:30
slika

''Omča stegnuta oko vrata svakom obvezniku'', tako način plaćanja Poreza na dodanu vrijednost u BiH komentira Huso Sarić, koji kao direktor preko poduzeća za trgovinu i usluge Saramerc posluje u BiH i Sloveniji. U BiH naime poduzetnici nemaju mogućnost obračunavanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji i već više godina zahtijevaju promjene, za sada neuspješno, iako bi plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji, prema riječima našeg sugovornika, uvelike olakšalo poslovanje građevinskog, farmaceutskog i ostalih sektora.

''Npr. kroz razne javne tendere robom i uslugama opskrbljujete državne kompanije, javne ustanove i ostale institucije koje se financiraju iz proračuna. Prvo, rokovi naplate su jako veliki, 6 do 12 mjeseci. Vi kreditirate državu taj period, svaki put prilikom isporuke robe i pružanja usluga morate izdati fiskalnu fakturu i do 10. u mjesecu državi platiti njen prihod, a ona vam ne plaća 6 do 12 mjeseci. To je omča stegnuta oko vrata svakom ozbiljnom poreznom obvezniku«, objašnjava Sarić.

Poslodavci u Sloveniji lakše dišu nego u BiH. Sami prijavljuju poreznoj upravi da li će biti u sustavu PDV-a prema svom ostvarenom prometu i daju izjavu da će svoje obveze prema državi plaćati  zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec.

Huso Sarić, direktor Saramerca

Sarić je jedan od poduzetnika koji su u BiH preko Udruženja poslodavaca svoje prijedloge i zahtjeve posredovali predsjedništvu BiH, parlamentu i različitim Vladinim tijelima koji se bave fiskalnom politikom. ''Aktualni mandatar je u svoj program uključio dosta naših sugestija. Vidjet ćemo, što će napraviti'', dodaje Sarić. 

O sustavu PDV-a u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji pročitajte u članku Promjenom u plaćanju PDV-a u Hrvatskoj očekuju veću likvidnost poduzeća.

 

Slovenija

Hrvatska

BiH

Srbija

Crna Gora

Makedonija

Način obračunavanja PDV-a

na izdanu ili plaćenu fakturu

na izdanu ili plaćenu fakturu

na izdanu fakturu

na izdanu ili plaćenu fakturu

na izdanu fakturu

na izdanu fakturu

Granica za odabir načina obračunavanja PDV-a (u eurima)

do 400.000

do 390.000

/

do 410.000

/

/

Granica za obavezan ulazak u sustav PDV-a (u eurima)

50.000

29.900

25.956

66.266

18.000

16.000

Kod vlastitog izbora uključivanja u sustav PDV-a poduzetnik ostaje obveznikom (u godinama)

5

5

2

2

3

5

Stopa PDV-a (u postotcima)

Opća stopa 22

 

Snižena stopa 9,5

Opća stopa 25

 

Snižena stopa 13

Snižena stopa 5

Jedinstvena stopa  17

Opća stopa 20

 

Snižena stopa 10

Opća stopa 19

 

Snižena stopa 7

Opća stopa 18

 

Snižena stopa 5

Većom kontrolom protiv parazita

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) je tijekom prošle godine odbila 250 zahtjeva za registraciju u sustav PDV-a, nakon što su pojačane kontrole na tom području. ''Prilikom procesa registracije u sustav PDV-a UIO vrši obaveznu kontrolu kod podnositelja zahtjeva na terenu, kao i detaljnu analizu dokumentacije, posebno dokaza o tome da će obveznik preći prag u iznosu 50.000 KM (oko 26.000 eura) oporezivog prometa tijekom kalendarske godine'', objasnio je Ratko Kovačević, glasnogovornik UIO.

Povećan nadzor je rezultat analize UIO, kojom su utvrdili da oko 17 tisuća obveznika, registriranih u sustav PDV-a nikad nije prešlo prag oporezivog prometa, a do sada su povukli više od 7 milijuna KM (3,6 milijuna eura) povrata PDV-a. ''Na taj način ćemo odstraniti iz sustava PDV-a sve one obveznike, koje slobodno možemo nazvati „parazitima“ u sustavu PDV-a, jer od njih država nema nikakve koristi, a ujedno su prilikom registracije prezentirali netočne podatke'', rekao je Kovačević i dodao da se također smanjio broj fiktivnih poduzeća.

Pripremile: Minela Pamuk, Sabina Dizdarević

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.