Uz pomoć EU do bržih carinskih postupaka

12.12.2014 15:30
slika

Sa 900.000 eura sredstava finansirane od strane Europske unije, 47.000 eura obezbegjene od strane makedonske vlade i stručnu pomoć iz Finansijske uprave Republike Slovenije, Carinska uprava Republike Makedonije raditi će na prijem Makedonije u Konvencija o zajedničkom tranzitu i pojednostavljivanje formalnosti pri trgovinom s robom. Cilj Carine je postići učinkovit, siguran i moderan carinski sistem u skladu sa zahtjevima i standardima EU-a.

"Potpuna elektronska obrada podataka i digitalno potpisivanje dokumenata omogućit će brže i lakše otpuštanje robe, smanenje troškova i formalnosti, razduživanje tranzitne garancije u realnom vremenu, odnosno u trenutku završetka postupka", rekla je direktor Carinske uprave, Nataša Radeska-Krstevka.

Uvođenje sistema u skladu sa standardima EU-a značajno će doprinijeti smanjenju troškova za papirne deklaracije.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.