Poduzećima manje poticaja za investicije

31.12.2013 15:30
slika

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih osoba, koji se počinje primjenjivati od 1. siječnja, pooštreni su uvjeti za korištenje poreznih poticaja kod investicija.

Tako pravo na porezni poticaj kod ulaganja pravne osobe ne mogu ostvariti za nabavu opreme koja je već korištena na teritoriju Srbije, niti na neka osnovna sredstva za rad.
Proračunski rashod u 2012. godini, po osnovu odobravanja poreznih poticaja iznosio je 23,8 milijardi dinara (208 milijuna eura), a prvi prihodi od ukidanja porezne olakšice mogu se očekivati u 2015. godini. Izmjene ovog zakona donnesene su kako bi se povećala naplata po osnovu poreza na dobit pravnih osoba, a sa istim ciljem porezna stopa je sa 10 na 15 posto povećana prvog dana 2013. godine.

Prijavite se na besplatni newsletter Pregled regije i budite u toku sa regijskim vijestima, analizama, poreskim i zakonodavnim promjenama, poslovnim prilikama, mogućnostima za novi posao...

Vaša e-mail adresa    

Ukoliko ne želite više primati besplatni newsletter, to možete uraditi sa dva klika.